Dwie figury nazywamy przystającymi, gdy można je nałożyć na siebie tak, aby dokładnie się pokryły. Na początku są narysowane trzy trójkąty przystające, później trzy prostokąty przystające, a na końcu trzy pięciokąty przystające.