Suma kątów ostrych w trójkącie prostokątnym jest równa 90 stopni. Wynika to z sumy kątów dowolnego trójkąta równej 180 stopni.