W szkole podstawowej korzysta się z następujących wzorów dla trójkątów prostokątnych o kątach 45 stopni, 45, 90 lub 30, 60, 90.