Funkcja liniowa: y=ax+b. Współczynnik kierunkowy to liczba a stojąca przy zmiennej x. Przykłady. Współczynnik kierunkowy, jak sama nazwa mówi, określa kierunek prostej. Dla dodatnich współczynników kierunkowych prosta skierowana jest w górę (funkcja rosnąca). Tym bardziej stromo, im większy jest współczynnik. Przykłady. Dla ujemnych współczynników kierunkowych prosta skierowana jest w dół (funkcja malejąca). Tym bardziej stromo, im bardziej ujemny jest współczynnik. Przykłady. Dla zerowych współczynników kierunkowych prosta jest równoległa do osi Ox (funkcja stała). Przykłady. Proste o takich samych współczynnikach kierunkowych mają ten sam kierunek, czyli są równoległe.