Zadania, w których trzeba wyznaczyć parametr m funkcji liniowej wiedząc, że funkcja jest rosnąca, malejąca, stała, przechodzi przez jakiś punkt, itd.