rozwiązanie
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=(1-4m)x+m^2 jest stała? Funkcja liniowa.