rozwiązanie
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=2mx-3 jest stała? Funkcja liniowa.