rozwiązanie
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=-8mx+3m jest malejąca? Funkcja liniowa.