rozwiązanie
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=8x+3m jest rosnąca? Funkcja liniowa.