rozwiązanie
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=2m-1 jest stała? Funkcja liniowa.