rozwiązanie
Dla jakiego m wykres funkcji liniowej f(x)=mx-3 zawiera punkt A=(1,-1)?