rozwiązanie
Dla jakiego m prosta o równaniu y=2m-3 przecina oś Oy w punkcie (0,9)?