rozwiązanie
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=3x+m jest stała? Funkcja liniowa.