rozwiązanie
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=(m-3)x-m ma miejsce zerowe x_0=2? Miejsce zerowe funkcji. Definicja funkcji.