rozwiązanie
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=m^2x-4 ma miejsce zerowe x_0=1? Miejsce zerowe funkcji. Definicja funkcji.