Zadania  +  Rozwiązania
Zdania w logice. Zdanie prawdziwe i fałszywe. Tabelki wartości logicznych. Zaprzeczenie (negacja) zdania: nie p. Koniunkcja zdań: p i q. Alternatywa zdań: p lub q. Implikacja (wynikanie) zdań: jeżeli p to q. Równoważność zdań: p wtedy i tylko wtedy gdy q. Tabelki 0, 1.