Zadania  +  Rozwiązania
suma przedziałów. część wspólna (iloczyn). A\B - różnica przedziałów. A' - dopełnienie przedziału. Przedziały zaznaczone na osi liczbowej.