Zadania wykorzystujace reguła mnożenia w rozdziale kombinacje.