rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 6? Reguła mnożenia..