Cyfra jednostek. Cyfra dziesiątek. Cyfra setek. Cyfra tysięcy. Liczby to np. 34, 3170, 34,7, 2 1/3, -10. Cyfr jest tylko 10: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Liczby składają się z cyfr.