rozwiązanie
Ze zbiory A=\nwz{1,2,3,4,5,6,7} wybierasz cztery cyfry. Nie mogą się powtarzać. Ile ułożysz w ten sposób czterocyfrowych liczb a) parzystych b) nieparzystych c) podzielnych przez 5 d) podzielnych przez 4? Reguła mnożenia..