rozwiązanie
Zadanie na regułę mnożenia Reguła mnożenia..