rozwiązanie
Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych, w których cyfra dziesiątek jest o 2 większa od cyfry jedności? Zbiory liczbowe. Reguła mnożenia..