rozwiązanie
Na jednej prostej zaznaczono 3 punkty, a na drugiej 4 punkty (patrzy rysunek). Ile jest wszystkich trójkątów, których wierzchołkami są trzy spośród zaznaczonych punktów? Symbol Newtona. Kombinacje.