rozwiązanie
Oblicz, ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, w których cyfra jedności jest o 3 większa od cyfry setek. Zbiory liczbowe. Reguła mnożenia..