rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Ile jest liczb czterocyfrowych o różnych cyfrach, w których cyfry 2 i 3 stoją koło siebie?