rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez 6 lub przez 10?