Wzór na sumę nieskończonego ciągu geometrycznego: S = a_1 / 1-q. Wzór jest prawdziwy, jeżeli -1<q<1. Suma nieskończona.