Zadania  +  Rozwiązania
Wartość bezwzględna z liczby jest dodatnia, jeżeli liczba jest dodatnia i jest przeciwna do liczby, jeżeli liczba jest ujemna. Wartość bezwzględna z zera jest równa zero. Wartość bezwzględna liczby jest równa jej odległości od zera na osi liczbowej. Własności wartości bezwzględnej: Wartość bezwzględna jest zawsze nieujemna. Pierwiastek z kwadratu jakiegoś wyrażenia, jest równa wartości bezwzględnej tego wyrażenia. Wartość bezwzględna z iloczynu wyrażeń jest równa iloczynowi wartości bezwzględnych tych wyrażeń. Wartość bezwzględna z iloczynu wyrażeń jest mniejsza od sumy wartości bezwzględnych tych wyrażeń.