Dla dowolnej liczby x mamy |x| ≥ 0. Wartość bezwzględna z dowolnej liczby jest zawsze dodatnia lub równa 0. Przykłady.