Wzór na wartość bezwzględną z różnicy liczb. Przykłady.