Dla dowolnej liczby x mamy |-x| = |x|. Wartości bezwzględne z liczb przeciwnych są równe. Przykłady.