Rozwiązywanie równań kwadratowych z wartością bezwzględną