Zadania  +  Rozwiązania
Minimalny zestaw wzorów redukcyjnych do zamiany dużych kątów na małe, których funkcje trygonometryczne łatwiej policzyć.