Zadania  +  Rozwiązania
Podstawowe wzory redukcyjne z trygonometrii.