Wzory na sumę i różnice funkcji trygonometrycznych. Suma sinusów. Suma cosinusów. Różnica sinusów. Różnica cosinusów. Iloczyn sinusów. Iloczyn cosinusów. Iloczyn sinusa i cosinusa.