Lista zadań z tożsamości trygonometrycznych. Wykazywanie prawdziwości tożsamości.