Zadania  +  Rozwiązania
Związki pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi Jedynka trygonometryczna - suma kwadratów sinusa (sin) i cosinusa (cos) tego samego kąta jest równa 1. Tangens (tg) alfa jest równy ilorazowi sinusa (sin) alfa przez cosinus (cos) alfa.