Zadania  +  Rozwiązania
Związki pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi Jedynka trygonometryczna - suma kwadratów sinusa (sin) i cosinusa (cos) tego samego kąta jest równa 1. Tangens (tg) alfa jest równy ilorazowi sinusa (sin) alfa przez cosinus (cos) alfa. Cotangens (ctg) alfa jest równy ilorazowi cosinusa (cos) alfa przez cosinus (cos) alfa. Iloczyn tangensa (tg) i cotangensa (ctg) tego samego kąta jest równy 1.