Zadania  +  Rozwiązania
Wzory na funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów. Funkcje trygonometryczne podwojonego kąta.