Zadania  +  Rozwiązania
Odczytywanie wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów o mierze od 0° do 90°.