Rozwiązania równań i nierówności trygonometrycznych np. sin x = ..., cos x = ..., tg x = ... na podstawie ich wykresów.