rozwiązanie
Rozwiąż równanie pierwiastek z 3 * cos x = 1+sin x w przedziale <0,2pi>. Funkcje trygonometryczne. Miary łukowa kąta. Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów. Zbiory liczbowe.