Zadania  +  Rozwiązania
Twierdzenie cosinusów: Jeżeli mamy długość dwóch boków trójkąta i kąt jaki tworzą, to możemy wyznaczyć długość trzeciego.