Zadania  +  Rozwiązania
Wektor mnożony przez liczbę. Na współrzędnych i na rysunkach.