Wzór na współrzędne wektora. Wyznaczanie współrzędnych wektorów na podstawie współrzędnych początka i końca wektora. Odczytywanie współrzędnych wektora na podstawie rysunku.