Zadania  +  Rozwiązania
Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty A=(x1,y1) i B=(x2,y2) jest następujące (y-y1)(x2-x1) - (y2-y1)(x-x1) = 0. Jako przykład wyliczyłem równanie prostej przechodzące przez punkty A=(1,2) i B=(3,4). Równanie tej prostej: y=2x+1.