Zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których współrzędne spełniają nierówność lub układ nierówności.