Współrzędne wektora prostopadłego do wykresu prostej o równaniu w postaci ogólnej.