Zadania  +  Rozwiązania
Równanie ogólne prostej ma postać Ax+By+C=0, gdzie współczynniki A i B nie mogą być jednocześnie równe 0. Przykłady: 3x+y-1=0, -x+2y=0, 4x-y+3=0. Na pierwszym rysunku jest prosta o równaniu ogólnym 2x-y-1=0, na drugim x=1, na trzecim y=2.