Zadania  +  Rozwiązania
Wzór na współrzędne środka odcinka. Przykład.