Punkt A=(x,y) obrócony o kąt α wokół początku układu współrzędnych daje punkt A'=(x',y'). Wzór na współrzędne punktu obróconego.